Regulamin

Regulamin Sesji Fotograficznej Magrat Fotografia

Niniejszy regulamin stanowi obowiązkowy dokument, z którym Klient zobowiązany jest zapoznać się przed umówieniem sesji fotograficznej. Zapisanie się na sesję jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki zawarte w regulaminie. Brak zapoznania się z tym dokumentem nie zwalnia Klienta z obowiązku jego przestrzegania.

1. Rezerwacja i Opłata

Po zarezerwowaniu terminu sesji, Klient ma trzy dni na dokonanie wpłaty zadatku w wysokości 100 zł na numer konta: [tutaj podać numer konta]. W przeciwnym przypadku zastrzegamy sobie prawo do zakładania, że Klient rezygnuje z sesji. Płatność za sesję fotograficzną odbywa się w dniu jej wykonania – gotówką lub przelewem.

2. Dostawa Zdjęć

Zdjęcia dostarczane są Klientowi w formie cyfrowej oraz papierowej w formacie 15 × 23. Klient otrzymuje jedynie obrobione pliki, które zostają wybrane przez Fotografa. Istnieje możliwość samodzielnego wyboru zdjęć za dodatkową opłatą w wysokości 100 zł. Nie ma możliwości otrzymania nieobrobionych ujęć.

3. Prawa Autorskie

Zgodnie z prawem autorskim zabrania się ingerencji w wygląd fotografii, np. nakładania filtrów. Klient akceptuje założenia pracy Fotografa, w tym sposób fotografowania, proces postprodukcji zdjęć, poczucie estetyki oraz prezentowany w portfolio styl. Nie ma możliwości reklamacji ujęć w oparciu o wymienione aspekty. Proszę o dokładne zapoznanie się z moim portfolio. Zaznaczam, że każda sesja może różnić się od siebie ze względu na różne warunki plenerowe (miejsce, oświetlenie, pora dnia oraz roku), liczbę osób uczestniczących w sesji oraz indywidualne cechy osób fotografowanych.

4. Udostępnianie i Rozpowszechnianie Zdjęć

Zakazane jest udostępnianie i rozpowszechnianie zdjęć w celach zarobkowych/komercyjnych bez uprzedniej zgody Fotografa.

5. Czas Oczekiwania na Zdjęcia

Czas oczekiwania na gotowe zdjęcia wynosi około 8 tygodni. Fotograf zastrzega sobie prawo do wydłużenia tego terminu z powodu okoliczności losowych lub np. urlopu. Jednocześnie zaznaczamy, że podejmujemy wszelkie starania, aby zdjęcia zostały dostarczone jak najszybciej.

Prosimy o dokładne przeczytanie i zrozumienie niniejszego regulaminu przed umówieniem sesji fotograficznej. W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt. Dziękujemy za wybór Magrat Fotografia.

Scroll to Top